Świadczenie pomocy społecznej

Świadczenie pomocy społecznej

Dla kogo i kiedy przysługuje pomoc społeczna?

W dobie epidemii koronawirusa szczególnie aktualny wydaje się być temat związany ze świadczeniami pomocy społecznej. Kryzys związany z utratą pracy, zmniejszeniem pensji lub chorobą może powodować, że będziemy potrzebować dodatkowego wsparcia finansowego. W takiej sytuacji prawo przewiduje różnego rodzaju zasiłki które wypłacane są przez gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej a także powiatowe centra pomocy rodzinie. Osoba ubiegająca się o zasiłek stały, okresowy lub celowy musi spełniać określone kryterium dochodowe. Wynosi ono w 2020 r. 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł na osobę w przypadku rodzin. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest nieprzekroczenie tego dochodu zaś wszystko jest weryfikowane przez pracownika pomocy społecznej, który ma na celu ustalenie, czy dana osoba faktycznie potrzebuje pomocy finansowej.

Czytaj dalej