Regulamin świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

  1. Z pomocy prawnej może skorzystać osoba pod warunkiem wcześniejszej rejestracji pod numerem tel. 12 307 10 25.
  2. Bezpłatna pomoc prawna przysługuje osobom najuboższym, które nie są w stanie pokryć kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
  3. Wraz z dokonaniem telefonicznej rejestracji na wizytę osoba chcąca skorzystać z pomocy prawnej akceptuje treść niniejszego regulaminu, bez składania odrębnego oświadczenia.
  4. Pomocy prawnej w udziela radca prawny lub adwokat. Radca prawny lub adwokat mają prawo odmówić udzielenia pomocy.
  5. Fundacja nie udziela pomocy telefonicznie ani drogą mailową.
  6. Pomoc prawna polega na poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach a także na wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego.
  7. Pomoc prawna obejmuje wszystkie kategorie spraw.
  8. Pomoc prawna udzielana jest przez Fundację COGNOSCO w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.