Fundacja "COGNOSCO"

ul. Prof. W. Szafera 7/33, 31-543 Kraków

+48 12 307 25 10


KRS 0000325672

REGON: 241138513
NIP: 573-27-66-247

Nr rachunku bankowego Citi Handlowy
87 1030 0019 0109 8530 0022 8156