Fundacja Cognosco jako organizacja pożytku publicznego uprawniona jest również do otrzymywania darowizn które przeznacza wyłącznie na cele statutowe. Dzięki wsparciu finansowemu naszych darczyńców możemy w sposób właściwy i trafiający w potrzeby obywateli realizować nasze zadania i cele które przed sobą postawiliśmy.

Darowizna na rzecz naszej organizacji jest formą pomocy, którą Państwo udzielacie nam i tym samym sami przyczyniacie się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa i sprawiedliwości społecznej na szczeblu regionalnym i krajowym. Jeśli jesteś gotowy by wesprzeć nas przekaż darowiznę na nasz numer rachunku bankowego w banku Citi Handlowy:

Numer konta:

87 1030 0019 0109 8530 0022 8156

Tytuł przelewu:

Darowizna

Adres odbiorcy:

Fundacja „COGNOSCO”
ul. Prof. W. Szafera 7/33
31-543 Kraków