Fundacja Cognosco jako organizacja pożytku publicznego uprawniona jest do otrzymywania 1 % podatku dochodowego przekazywanego przez Urzędy Skarbowe. Jeśli chcecie Państwo przekazać 1% swojego podatku na rzecz Fundacji prosimy o wskazanie naszego numeru KRS 0000325672 w odpowiedniej rubryce deklaracji PIT.

Każda wsparcie finansowe dla Fundacji przyczyni się do rozwoju naszej organizacji, poszerzenia zakresu działalności oraz dostępności naszych usług dla mieszkańców Krakowa, województwa małopolskiego, a w przyszłości może i całego kraju.

Gorąco zachęcamy do wspierania w ten sposób naszej Fundacji, a także innych organizacji pozarządowych bowiem nie wiąże się to z żadnym ciężarem finansowym po Państwa stronie, a nieprzekazanie 1% podatku i tak spowoduje, że kwota ta nie zostanie w Państwa budżecie domowym albowiem trafi ona do budżetu państwa.

KRS 0000325672

pit