Bezpłatne porady prawne – Kraków

Nasza organizacja istnieje by pomagać osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych poprzez dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej. Wsparcie niesione przez Fundację zmierza do zaspokojenia niezbędnych potrzeb społecznych i umożliwia życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem Fundacji „Cognosco” jest aktywizacja społeczna, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz przeciwdziałanie wkluczeniu społecznemu.