Fundacja COGNOSCO w porozumieniu z powiatem nowosądeckim w 2018 roku prowadzi 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty znajdują się w miejscowościach Krynica Zdrój i Piwniczna Zdrój. O bezpłatną pomoc prawną mogą się zwrócić:

 1. młodzież do 26. roku życia,
 2. osoby, które ukończyły 65. lat,
 3. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 4. osoby którym w okresie roku poprzedzającego, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 5. kombatanci,
 6. weterani,
 7. zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 8. kobiety w ciąży (w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych).

Punkt w Piwnicznej – Zdroju mieści się w Zespole Szkół i Placówek przy ul. Zdrojowa 1 i również jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9-13.

Punkt w Krynicy – Zdroju mieści się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, przy ul. Nadbrzeżna 3, pokój nr 63 i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9-13.

Osoby uprawnione mogą uzyskać informacje m.in. w zakresie:

 • prawa pracy,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego

Aby uzyskać darmową pomoc prawną dana osoba musi przedstawić określony dokument, na podstawie którego będzie jej udzielana porada prawna.

Więcej informacji znajdziecie państwo na stronie internetowej Fundacji COGNOSCO pod adresem poradnie prawne.org oraz na stronie internetowej starostwa nowosądeckiego pod adresem nowosądecki.pl