Specjaliści

Agnieszka Tarłowska

Absolwentka psychologii, pedagogiki, w trakcie procesu certyfikacyjnego na psychoterapeutę Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Specjalista Fundacji Cognosco z zakresu wsparcia i psychoedukacji.

Posiada wieloletnie doświadczenia zawodowe w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Zajmuje się prowadzeniem terapii psychologicznej, diagnozą oraz rehabilitacją poznawczą. Udziela pomocy i wsparcia emocjonalnego osobom znajdującym się w sytuacjach szeroko rozumianego kryzysu osobistego. Organizuje grupowe oraz indywidualne spotkania edukacyjne z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych.