Może się tak zdarzyć że w wyniku dziedziczenia po zmarłym mieszkania pojawi się kilku współwłaścicieli. Co zrobić w sytuacji kiedy właścicielami mieszkania jest kilka osób, a tylko jedna w nim mieszka uniemożliwiając równocześnie zamieszkiwanie w nim innym. Co zrobić gdy jesteśmy współwłaścicielem domu, ale nie mamy możliwości w nim mieszkać ani z niego korzystać? Odpowiedź jest prosta, należy znieść współwłasność.

Oznacza to, że podejmując określone kroki możemy zakończyć ewentualne spory, które mają miejsce pomiędzy współwłaścicielami. Jeśli chodzi o nieruchomości to mamy kilka możliwości do wyboru. Pierwsza z nich to podział fizyczny nieruchomości. Jeśli jest to możliwe to na przykład działkę można podzielić na mniejsze części, tak aby każdy otrzymał jedną mniejszą, nowo powstałą działkę. Wtenczas dotychczasowy współwłaściciel jednej dużej działki staje się wyłącznym, jedynym właścicielem mniejszej działki, która powstała na skutek podziału.

Drugi sposób, który ma miejsce co do zasady miejsce, gdy nie jest możliwy fizyczny podział działki to spłata pozostałych współwłaścicieli. Najprościej mówiąc mamy tu do czynienia z sytuacją, w której jeden ze współwłaścicieli oświadcza, iż chce nabyć na wyłączną własność całość działki, jednakże za równoczesną spłatą pozostałych współwłaścicieli. Jest to nic innego jak sprzedaż swojej części pozostałym osobom.

Trzeci sposób, chyba najmniej korzystny to sprzedaż całości działki i podział kwoty uzyskanej ze sprzedaży pomiędzy współwłaścicieli.

Należy pamiętać, że omawianą współwłasność można znieść w drodze umowy (notarialnej) zawartej pomiędzy współwłaścicieli. Jeśli chociaż jeden ze współwłaścicieli nie wyraża zgody na dobrowolne, umowne zniesienie współwłasności, wtedy można żądać zniesienia współwłasności przez sąd. W postępowaniu sądowym sędzia rozważy, czy w ogóle jest możliwy podział fizyczny a jeśli nie jest to ustali, który ze współwłaścicieli powinien otrzymać na wyłączną własność całą nieruchomość, pamiętając równocześnie o jej możliwościach finansowych albowiem zachodzić będzie konieczność spłaty pozostałych osób.

Dla przykładu: dwie siostry w spadku otrzymały mieszkanie. Są zatem jego współwłaścicielkami. Każdej przysługuje połowa własności. Jedna z sióstr w tym mieszkaniu mieszka na stałe, natomiast druga przeprowadziła się do innej miejscowości w związku z zawarciem małżeństwa. Każda z sióstr może żądać zniesienia współwłasności. Nie tylko ta, która nie mieszka w mieszkaniu. Jeśli obie siostry nie potrafią się porozumieć co do rozwiązania sporu, to każda
z nich może wystąpić do sądu o zniesienie współwłasności. Najprawdopodobniej sąd przyzna mieszkanie tej siostrze, która na stałe w tym mieszkaniu przebywa, jednakże będzie ona musiała zapłacić swojej siostrze równowartość połowy mieszkania.

Autorem publikacji jest radca prawny Tomasz Ruman który na co dzień zajmuje się profesjonalną pomocą prawną w tego typu sprawach. Jeśli potrzebujesz wsparcia, nie zwlekaj, zadzwoń! +48 602 635 210.