Jak uzyskać pieniądze?

Z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku możemy dochodzić m.in. zadośćuczynienia, odszkodowania, zwrotu kosztów leczenia, renty, utraconych dochodów. Oferujemy bezpłatną analizę sprawy oraz możliwość uzyskania pełnej rekompensaty poniesionych strat. W ramach współpracy z Fundacją Cognosco pomagam osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Pomoc polega na pełnym wsparciu prawnym w przygotowaniu  procesu dochodzenia odszkodowania.

Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych niejednokrotnie doznają uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia oraz uszczerbku na zdrowiu. Za powyższe straty można domagać się stosownej rekompensaty pieniężnej. Można także dochodzić utraconych korzyści, które poszkodowany osiągnął by gdyby nie wypadek.

Uprawnieni uczestnicy wypadków drogowych to m.in.: kierowcy, pasażerowie, piesi, rowerzyści. W następstwie wypadku i powstania szkody na osobie, można domagać się szeregu świadczeń. Wszystkie z nich uregulowane są w Kodeksie cywilnym, który stanowi, iż świadczeniem takim może być między innymi:

  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – czyli za cierpienia, ból, negatywne odczucia oraz uszczerbek na zdrowiu.
  • Odszkodowanie poniesione koszty leczenia, rehabilitacji opieki, dojazdu do placówek leczniczych (również dla osób najbliższych poszkodowanego).
  • Uzupełnienie zarobków, tzn. różnicy miedzy zarobkami osiąganymi przed wypadkiem i po nim.
  • Renta na zwiększone potrzeby w tym na przygotowanie do innego zawodu.

Zwracając się o pomoc, możecie Państwo liczyć na darmowe porady we wszystkich aspektach związanych z wypadkiem. Mogą to być sprawy poboczne, dotyczące na przykład świadczeń ZUS. Podobnie w przypadku toczącej się sprawy karnej lub spadkowej. Istnieje możliwość uzyskania pieniędzy za wypadek komunikacyjny do 20 lat wstecz, również jeśli wcześniej były wypłacane jakieś kwoty. Zapraszam na bezpłatną poradę prawną, na której wyjaśnię szczegóły oraz przedstawię możliwości działania.