Zarząd fundacji

Magdalena Szeniak Prezes Zarządu

Z wykształcenia pedagog i dietetyk, z zawodu community manager w firmie produkującej gry komputerowe. Swoją współprace z Fundacją Cognosco rozpoczęłam w lutym 2011 roku po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie pracowałam jako case manager w ośrodku dla ludzi chorych i upośledzonych psychicznie i umysłowo. Podczas pobytu za wielką wodą pracowałam również jako wolontariuszka w sanktuarium dla zwierząt „Best Friends”.

Praca w organizacjach pozarządowych uświadomiła mi, że jedną z największych barier stawianych przed obywatelem jest brak znajomości przepisów prawa i procedur regulujących nawet najprostsze dziedziny życia codziennego. Niejednokrotnie przekonałam się że osoby mające obiektywnie prosty problem do rozwiązania nie są w stanie sobie z nim poradzić ze względu na brak wiedzy i świadomości prawnej.  “Ignorantia iuris nocet” czyli – nieznajomość prawa szkodzi, paremia ta jest w dzisiejszych czasach niezwykle aktualna.

Po powrocie do kraju naturalnym wydało mi się, iż chcąc kontynuować swoją działalność o charakterze charytatywnym podejmę działania zmierzające przede wszystkim do zwiększenia dostępności do poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Rada nadzorcza

Związany z Fundacją od 2012 roku w ramach pomocy pro bono. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i gospodarczym. Prowadzi bieżące doradztwo prawne na rzecz organizacji pozarządowych takich jak fundacje i stowarzyszenia. Organizuje i prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla młodzieży z zakresu edukacji prawnej.

Związany z Fundacją od 2012 roku w ramach pomocy pro bono. W ramach praktyki prawniczej zajmuje się sprawami sądowymi oraz doradztwem prawnym. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i karnym. Inicjator i pomysłodawca programu „Asysta Prawna”. Prowadzi bieżące doradztwo prawne na rzecz organizacji pozarządowych takich jak fundacje i stowarzyszenia. Organizuje i prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla młodzieży z zakresu edukacji prawnej.