Strona główna

[col_12]

kto może skorzystać z pomocy?

Kto może otrzymać pomoc nieodpłatnie:

  • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
  • kombatanci i weterani wojenni,
  • rodziny wielodzietne,
  • osoby poniżej 26 roku życia oraz powyżej 65 roku życia,
  • osoby poszkodowane w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość przesłania wiadomości mailowej zawierającej zwięzły opis problemu z którym Państwo się zgłaszają. W wiadomości prosimy o podanie swojego numeru telefonu. Nasz wolontariusz skontaktuje się z Państwem telefonicznie w celu omówienia Państwa sytuacji. 

Pomoc prawna udzielana jest osobom w ciężkiej sytuacji życiowej, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W związku z tym, aby uzyskać darmową poradę należy spełniać określone kryteria (zobacz Regulamin).

Jeśli jesteś osobą która spełnia kryteria do otrzymania bezpłatnej pomocy z Fundacji “Cognosco” zadzwoń do nas w celu rejestracji na bezpłatną poradę prawną.

[/col_12]
[col_12]

jaką pomoc można uzyskać?

Pomoc Fundacji obejmuje:

  • informację o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • dzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

[/col_12]

[col_full]

Współpracujemy z PITax.pl Łatwe podatki
[block_title]Referencje[/block_title]
[partner_list num=”6″ orderby=”date” order=”DESC”]
[/col_full]