Fundacja Cognosco

Fundacja COGNOSCO to Krakowska organizacja charytatywna posiadająca status organizacji pożytku publicznego. Od ponad ośmiu lat Fundacja skutecznie pomaga osobom najbardziej potrzebującym w pokonywaniu życiowych przeszkód, kryzysów oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Dzięki stałej współpracy z zespołem doświadczonych radców prawnych i adwokatów Fundacja pomogła tysiącom osób potrzebującym w rozwiązaniu ich problemów prawnych. Działania Fundacji opierają się na bezpłatnym poradnictwie prawnym oraz edukacji prawnej. Naszym celem jest poprawa świadomości prawnej wśród obywateli bez względu na ich wiek czy status społeczny czym przyczyniamy się do współtworzenia i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.

 • Kto może skorzystać z pomocy?

 • Jaką pomoc można uzyskać?

 • Kto może otrzymać pomoc nieodpłatnie:
  • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
  • kombatanci i weterani wojenni,
  • rodziny wielodzietne,
  • osoby poniżej 26 roku życia oraz powyżej 65 roku życia,
  • osoby poszkodowane w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
  Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość przesłania wiadomości mailowej zawierającej zwięzły opis problemu z którym Państwo się zgłaszają. W wiadomości prosimy o podanie swojego numeru telefonu. Nasz wolontariusz skontaktuje się z Państwem telefonicznie w celu omówienia Państwa sytuacji. Pomoc prawna udzielana jest osobom w ciężkiej sytuacji życiowej, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W związku z tym, aby uzyskać darmową poradę należy spełniać określone kryteria (zobacz Regulamin). Jeśli jesteś osobą która spełnia kryteria do otrzymania bezpłatnej pomocy z Fundacji “Cognosco” zadzwoń do nas w celu rejestracji na bezpłatną poradę prawną.

  Regulamin darmowych porad prawnych

  Regulamin darmowych porad prawnych w Krakowie

 • Pomoc Fundacji obejmuje:
  • informację o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,

  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

  • dzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

  Regulamin darmowych porad prawnych

  Regulamin darmowych porad prawnych w Krakowie

Mamy oficjalny status Organizacji Pożytku Publicznego, pomóż nam dalej realizować naszą misję i pomagać innym. Przekaż nam darowiznę.

Przekaż nam 1% podatku

Pomóż nam prowadzić naszą działalność. Jeżeli korzystałeś z naszej pomocy i chcesz, żeby inni też mogli z niej skorzystać, lub po prostu chcesz wesprzeć nasze działania, pamiętaj o nas podczas wypełniania deklaracji PIT.